More space for everyone

Schrijf je in en blijf op de hoogte

* verplichte velden
Ook weleens behoefte aan meer ruimte? Om je creativiteit kwijt te kunnen? Inspiratie op te doen? Mogelijkheden voor nieuwe lichtinval te creëren? Innovatieve constructies te bedenken? Ontdek wat meer ruimte voor jou kan betekenen. Schrijf je in en ontdek – als allereerste – de mogelijkheden voor more space in huizen of kantoren. Want meer plek is lang niet gek!
Back

Onderzoek: Kosteneffectiviteit spouwisolatie

De toegevoegde waarde van slanker isoleren

Op weg naar energieneutraliteit nemen we afscheid van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) als indicator van de energiezuinigheid van gebouwen en gaan we over naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Alle overheidsgebouwen moeten al vanaf 2018 BENG-proof zijn en voor woningen geldt dit vanaf 2020. Dat betekent dat het ontwerp van gebouwen steeds belangrijker wordt, waarbij de isolatie van de gebouwschil een grote rol speelt.

Kooltherm K108 Spouwplaat
Kingspan Insulation biedt met zijn Kooltherm-100-lijn met low-lambda producten de dunst gangbare isolatieoplossingen onder hardschuim isolatie. Zoals de nieuwe Kooltherm K108 Spouwplaat. Door de sterk isolerende eigenschappen van de Kooltherm K108 door de zeer lage lambdawaarde van 0,018 W/m⋅K, is het mogelijk goed geïsoleerde spouwmuren te maken. Deze spouwmuren zijn veel slanker dan spouwmuren waarin minerale wol verwerkt is.

Onderzoek kosteneffectiviteit
Kingspan Insulation liet onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van beter en tegelijkertijd slanker isoleren door het onafhankelijk onderzoeksbureau Develop Inc. Het onderzoek vergeleek de kosteneffectiviteit van de nieuwe Kooltherm K108 Spouwplaat van Kingspan Insulation, in vergelijking met minerale wol (glaswol). Het onderzoek biedt de hele bouwsector inzicht in het belang van slank isoleren. Het doel? Dé nieuwe standaard neerzetten voor spouwdetails.

Met de Kooltherm K108 Spouwplaat kan de ontwerpspouwbreedte bij Rc 4,5 m2⋅K/W worden teruggebracht van 170 mm dikte bij gebruik van minerale wol (lambdawaarde 0,032 W/m⋅K) naar 115 mm dikte bij gebruik van de Kooltherm K108 Spouwplaat (lambdawaarde 0,018 W/m⋅K). Dit scheelt 55 mm in de ontwerpspouwbreedte, en levert niet alleen voordeligere totale bouwkosten op, maar ook meer verhuurbare of verkoopbare ruimte.
Beide isolatieproducten werden toegepast in energieconcepten voor een nieuwbouwhoekwoning, met Rc-waarden voor de spouw van 4,5 m2⋅K/W, 6,0 m2⋅K/W en 8,0 m2⋅K/W en energetische ambitieniveaus van EPC 0,4; Bijna Energie Neutrale Gebouwen en nul-op-de-meter-woningen (NOM). De centrale onderzoeksvraag: hoe hoog zijn de kostenverschillen voor de hoekwoning? En neemt de kosteneffectiviteit toe wanneer er gerekend wordt met de uitgangspunten van de (voorlopige) BENG-indicatoren en NOM?

Besparing loopt op tot 2.900 euro
De isolatieplaten van glaswol zijn bij gelijke Rc-waarden veel dikker dan de Kooltherm K108 Spouwplaten. Dit resulteert in respectievelijk een dikkere of slankere spouwmuurconstructie en heeft daarmee directe consequenties voor de aansluitende bouwdelen, zoals de funderingsconstructie, het gevelmetselwerk, de raam- en deuraansluitingen en de dakaansluiting. Het is namelijk niet zo relevant wat de spouwplaten per vierkante meter kosten, maar des te meer wat de integrale kosten zijn voor het hele project. Bij een hoekwoning loopt de besparing op van 1.800 euro (BENG) tot ruim 2.900 euro (NOM) ten opzichte van minerale wol. Men kan dus met recht zeggen dat goed en slank isoleren loont.

Vraag hier het onderzoeksrapport Kosteneffectiviteit spouwisolatie aan.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Functie (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

Telefoon (verplicht)